Optimaal servicegericht vastgoedbeheer

Huurderanalyse

Preventieve screening

Potentiële huurders worden vooraf gescreend op kredietwaardigheid, criminele risico’s en de moraliteit. Door deze screening kunt u als verhuurder ervan uitgaan dat het risico op huurachterstanden, criminele activiteiten en woonoverlast wordt beperkt.

Actuele monitoring

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving moet de verhuurder periodiek een controle uitvoeren bij de huurder. Deze controle wordt door Verritus Vastgoedbeheer periodiek uitgevoerd, waarbij de huurder wordt gevraagd naar zijn/haar woon-/gebruikerservaringen.

Ook wordt een fysieke controle gedaan op het gebruik van het vastgoed. Van het bezoek wordt een registratie gemaakt, zodat altijd kan worden verantwoord, dat is voldaan aan deze verplichting.