Optimaal servicegericht vastgoedbeheer

Technisch vastgoedbeheer

Om het vastgoedobject te kunnen beheren, zal er per object een inspectie worden uitgevoerd. Vervolgens zal het vastgoed met de installaties in on systeem worden verwerkt. Aansluitend wordt er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Aan de hand van dit plan zullen dan de onderhoudsprojecten ingericht en afgestemd worden met de eigenaar.

Na de opdrachtverstrekking voor de onderhoudswerkzaamheden zal er toezicht worden gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden. Tot slot zal ook de facturering worden gecontroleerd en worden verzorgd.

Bij  acute storingsmeldingen zal er direct binnen afgestemde termijnen technische ondersteuning worden ingeschakeld.

An air conditioning engineer is finishing the installation of several units on a rooftop. Two colleagues can be seen also installing units in the background. They are wearing hi vis jackets, hard hats and safety goggles.